maandag, augustus 28, 2006

Vlam

Muziektrack van de dag: 'Born To Be Wild' - Steppenwolf

Hij schakelde snel op naar zesde versnellling en vloerde het pedaal. De motor brulde een oerschreeuw.

Alles werd NU.

De gedachtestroom vernauwde zich tot het volgen van de witte lijn in de lichttunnel. Als een belofte lag de toekomst verder op, daar in de horizon, het verleden verdween in de achteruitkijkspiegel.

Enkel een ontzaglijk gevoel van vrijheid haalde hem in en kroop bij hem in de kabine. Als een oude vriend die nog eens op bezoek kwam.

'Komaan, Perceval , laat zien wat je kunt', zei hij tegen zijn wagen. En Perceval antwoordde met een nog hardere grol, want R. voerde het toerental nog hoger op.

Hier en nu was hij gelukkig, tot aan het volgende tankstation.