dinsdag, maart 24, 2009

Vragen van lezers

"Waarom tegen de Fortis-deal?"

Stel de juiste vraag:

Waarom zou een rechter van CD&V-strekking een arrest weigeren te ondertekenen,
wat in het verlengde moest liggen van een politieke beslissing?

Antwoord:

Omdat ze weigerde (nog langer) de rol te spelen die haar toebedeeld was: niet te ondertekenen, waarvan ze de inhoud zelfs niet (volledig) kende, zelfs niet onder druk van twee collega-rechters.

Catch 22.

De situatie aan het licht brengen, desnoods via haar man die een zeer uitgebreid politiek netwerk heeft, zou worden geïnterpreteerd als een schending van het beroepsgeheim
(met tuchtprocedure).

De situatie niet aan het licht brengen, door blindelings te ondertekenen wat haar werd voorgeschoteld zou een zware deontologische fout zijn.

De rechter in kwestie IS "the whistleblower".

zaterdag, maart 07, 2009

Stem nee tegen de Fortis deal

STEM NEE
TEGEN
DE FORTIS DEAL

STEM VOOR
DE SCHEIDING DER MACHTEN

Christine Schurmans For President Christine Schurmans For President
Christine Schurmans For President Christine Schurmans For President
Christine Schurmans For President Christine Schurmans For President
Christine Schurmans For President Christine Schurmans For President

zondag, maart 01, 2009

Jaap Kruithof (1929 - 2009)

“Met droefheid moet ik melden dat Jaap Kruithof, een van onze grootste en meest geëngageerde denkers en strijders voor een rechtvaardige samenleving,
deze morgen is overleden in rusthuis Avondvrede in Boechoute.

Dit is een groot verlies voor de linkerzijde in Vlaanderen.

Het is aan ons om Jaap Kruithof te blijven eren en her-denken
in onze dagelijkse strijd voor een andere wereld.

Want we zullen hem missen. "

Erik Goeman