zaterdag, januari 24, 2015

Stop de toenemende Islamisering: néé aan Islam én de subsidiëring ervan.

Als links geïnspireerde én progressieve jongen bén ik tegen de verder oprukkende Islamisering. Hola... ik hoor het gemor al bij de linkse 'kliek' als ABVV, SP-A, PVDA en Groen! die op leden- of electorale winst bij de doelgroep, de moslims hopen.

Of hoe de politieke 'correctheid' er toe leidde dat wie zich uitspreekt tegen Islam al bij voorbaat het etiket 'islamofoob', 'racist' of 'intolerant' wordt opgeplakt.

Ik zie als weldenkend mens de logica niet, hoe je jezelf links én progressief kan noemen en pro-Islamisering kan zijn (of op zijn minst de inbedding ervan verder toelaat via subsidiëring én de onverdraagzaamheid in de kern van De Koran dood zwijgt onder het mom van de lieve vrede bewaren).

Eigen aan mijn levensbeschouwing, de vrijdenkerij, laten we de
werkelijkheid onderzoeken én wat bronmateriaal én geschiedenis erbij halen. Wat er bv geschreven is in De Koran.

Want moslims verwijzen naar De Koran als de heilige basis van hun geloofsleer (ngl het hen goed uitkomt), zoals christenen naar De Bijbel verwijzen als het woord van god.

Beide boeken staan vol met grove onverdraagzaamheid: tov ongelovigen, tov homo's én vrouwen zijn enkel goed om kinderen op te voeden en voor het huishouden te zorgen.

Voor christenen zijn ongelovigen op zijn minst zondaars die de poort naar de hemel zullen missen of in de hel zullen branden, voor wie De Koran letterlijk interpreteert mag de ongelovige zelfs afgeslacht worden.

In hoever deze ideeën verenigbaar zijn met links, laat staan progressief gedachtegoed is mij een raadsel.


Laat ons de bron zelf, De Koran erbij nemen (waarop Jihad-bewegingen zoals Al Qaeda en IS zich baseren). Jihad, voor het geval u dat niet wist is volgens de oorspronkelijke betekenis de 'heilige' gewapende strijd tegen alles en iedereen die zich niet onderwerpt aan de Islamitische dogmatische geloofsleer.

Hier is de beruchte zwaardenvers uit De Koran in het Arabisch
(bron: Wikipedia en De Koran).
 فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ
فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
([Quran 9:5])

Vrij vertaald in het Nederlands: 

'Maar wanneer de heilige maanden voorbij zijn, slacht dan de ongelovigen en zij die afgoden vereren af. Beleger hen en lok hen in de val. Maar als ze vergiffenis vragen, de verering aanvangen en aan liefdadigheid doen, laat hen dan de weg vrij. Want Allah is vergevingsgezind en almachtig.' [Quran 9:5])

Interpretering: 'zij die afgoden vereren' slaat op alle andere godsdiensten dan Koran, dus ook christenen. Daarom dat de christenen massaal op de vlucht slaan in Syrië maar ook heden al in Libanon.

In brede zin moet alles en iedereen wat zich niet aan de geloofsleer én het dogmatisme van de Islam onderwerpt,  dus uitgeroeid worden of je moet op zijn minst vergiffenis vragen om je leven te behouden en je bekeren tot Islam.


Ik ben atheïst (ongelovig dus in één of ander metafysisch wezen). Al is het nu God of Allah of een andere fictieve figuur zoals Kabouter Plop.

Moet ik daarom afgeslacht worden? Moeten er vrienden van mij die homo zijn uitgeroeid worden tenzij ze om vergiffenis smeken (en bijgevolg ook een genetische transplantatie zouden moeten overwegen)?


Waarom, waarom toch, zou de linkse kliek dan pro-Islamisering zijn (of op zijn minst het reële gevaar die van deze religie uitgaat minimaliseren)? Of via staatssubsidies zelfs de verdere inbedding ervan faciliteren? Want subsidiëren is op zijn minst stilzwijgend instemmen met een godsdienst die onverdraagzaamheid in zijn kern heeft.

IS (Islamic State) die gruweldaden begaat in Syrië, beroept zich op De Koran en
James Foley, journalist. Ritueel vermoord door Islamic State in Syrië.
de letterlijke interpretering daarvan. 

Je kan als moslim IS géén ongelijk geven: als je werkelijk in De Koran gelooft om je leven naar toe te richten, dan is het doden van ongelovigen of anders gelovigen één van je opdrachten.

Ga dan én dood al wie uw godsdienst niet volgt, het is uw taak volgens De Koran. Dat is waar u in gelooft, als u moslim bent. Of misschien hebt u De Koran niet gelezen beste moslim, misschien kent u ze enkel van hoe uw Imam er (vanuit zijn gesubsidieerd postje) er naar toe refereert.


Ik zeg het u vlakuit, moslim medemens: u bent een idioot.


En waarom zou je in België überhaupt een religie subsidiëren, waardoor er moskeeën worden gebouwd en waarin Imam's (de Islamitische versie van een priester) onverdraagzaamheid prediken tov alles wat niet Islam is? Want het fundament van Islam is De Koran én daarin vind je ook de zwaardenvers (hierboven vertaald uit het Nederlands).

Je kan immers niet doodzwijgen uit De Koran wat je niet zint als linkse jongen, of als atheïst, of als vrijzinnige, of als vrijdenker, of als socialist, of als liberaal, of als feministe, of als homo én ook niet als belijder van gelijk welke andere doorgaans onverdraagzame godsdienst.


Tegen Islamisering zijn is bovendien géén kwestie van links of rechts:
het is een kwestie van rede én gezond verstand.


Islam is ook onverenigbaar met democratie, gezien het ultieme einddoel van een moslim ihet opheffen van de scheiding tussen kerk en staat is, wat verwezenlijkt wordt iin de sharia: islamitische wetgeving.


Maar christenen gaan ook niet vrijuit natuurlijk: herinner u de inquisitie, de
Gruwel in de Congo: inboorlingen bekeren én ondertussen ook hun grondstoffen meenemen.
kruistochten, de kerstening van inboorlingen, missionarissen die perse niet gelovigen of anders gelovigen moesten gaan bekeren. Ja, ze deden daar véél goed die missionarissen en ondertussen steelde het westen de grondstoffen uit de Congo én liet men de inheemse bevolking als slaven werken.

Heden gaat de US ook nog altijd onder de slogan 'May God protect the US' bombardementen gaan uitvoeren.


En dat allemaal omdat men zich beroept op een zogenaamd heilig boek, het woord van god (die uiteraard als je erin gelooft ook niet in twijfel mag worden getrokken).


Wel, zoals gewoonlijk is er hypocrisie en  plat opportunisme in de belichaming van de politieke linkerflank: door ook bij moslims stemmetjes te halen, hun moskeeën te subsidiëren en hen middelen te geven, want voor elke moslim die op SP-A, PVDA of Groen! stemt, ligt de macht weer iets dichterbij. Plat opportunisme van de platste soort.

Links gedachtegoed is NIET verenigbaar met de geest, noch de letter van De Koran, laat staan met de effectieve wettelijke uitoefening daarvan: De Sharia (de Islamistische wetgeving).Waarom zou ik verdraagzaam moeten zijn tov een mens die een religie aanhangt die mij, als het puntje bij paaltje komt wil vermoorden (tenzij ik mij bekeer of om vergiffenis vraag)?

Op deze manier kan je nét evengoed als vakbond of linkse politieke partij proberen stemmen winst te boeken door ook het nationaal-socialisme van Hitler, de vernietigingskampen van Stalin of de hongersnood die Mao heeft aangericht proberen goed te praten.

Karl Marx had in zijn tijd al door dat religie vnl als doel heeft de armen der

samenleving zin te geven: als je maar braaf én gehoorzaam bent en je aan De Koran en De Bijbel houdt, dan ligt voor hen de verlossing in het hiernamaals. 

Al zijn het nu zoveel maagden voor de mannen of de hemel in het algemeen voor christenen. Een moslim die sterft bij het doden van ongelovigen: bravo, je bent een martelaar én  je wordt er voor beloond in het hiernamaals. Het staat buiten kijf dat moslims van jonge maagden houden want ze er krijgen er een massa in het hiernamaals.

In  het aanzicht van zoveel totale onzin schreef ik nét zoals Hans Teeuwen een papiertje met daarop een zinnetje: 'God bestaat niet.'

Als er dan een moslim of een christen naar één van die zgn heilige boeken verwijst om hun gedrag goed te praten, dan haal ik ook een papiertje uit mijn zak. 

Ziehier staat het geschreven: 'God bestaat niet.'
Dat is wat ik denk, gebaseerd op onderzoek van de realiteit.
Wil u mij daarvoor nu doden tenzij ik mij bekeer in het lemmet van uw zwaard?

Maar omdat ik verdraagzaam ben heb ik er géén probleem mee als moslims een staat willen oprichten waar zij gezellig samen naar de geest van De Koran willen leven.

Ze mogen voor mijn part handen afhakken, mensen kruisigen (zoals al een realiteit is daar waar de sharia geldt), dieren ritueel slachten, geloven dat de verlossing in het hiernamaals ligt én daar een massa maagden krijgen maar ze moeten deze onzin niet gaan uitkramen, laat staan beoefenen in mijn thuisland België én er al zeker niet voor gesubsidieerd worden.  • Géén sharia rechtbanken in België.
  • Géén subsidiëring van Islam via vzw's, de executieve of het toelaten van imam's in het gemeenschapsonderwijs.
  • Géén moskeeën.
  • Géén rituele slachting van dieren.
  • Géén boerka's op straat, tenzij op carnaval.
  • Géén sluiers in openbare diensten, noch kruisjes of rozenkransen.
    Dat is onverenigbaar met de scheiding tussen kerk en staat.
  • Syrië strijders mogen direct de Belgische nationaliteit ontzegd worden. Ga in Syrië en het midden-oosten uw onzin gaan verkondigen en beoefenen.

Noch liberalen, noch socialisten moeten zwichten voor de onzin van Islam.
Er wel voor zwichten is eigenlijk niets anders dan plat opportunisme en hypocrisie: de hypocrisie van ze zijn hier nu toch, we subsidiëren ze zelfs, dan kunnen we evengoed proberen bij hen stemmen te ronselen om hun machtsgeilheid, sine qua non, uit te breiden.

Deze multi-culturele oefening is een totale mislukking want je kan verdomme niet verenigen wat in zijn einddoel dwars op elkaar staat. De wegen moeten zich hier scheiden.
Dit is Belgie.


't Is godverdomme godgeklaagd dat er aan elk politiebureau agenten met machinegeweren moeten staan, uit schrik omdat een paar gekken die De Koran letterlijk opnemen een aanslag plegen. Ik wil niet leven in een belegerde staat.

Alle moslims mogen voor mijn part vertrekken naar Syrië waar de IS hun heilige Koran in de praktijk brengt. Maar je moet verdomme niet terugkeren naar hier.

Duidellijker kan ik niet zijn.

Voilà, als linkse jongen bén ik geheel én al pro verdraagzaamheid,
maar er zijn grenzen aan alles.

Namelijk de grens van de rede en het gezond verstand:
subsidieer géén godsdiensten die in hun kern onverdraagzaamheid promoten.

Wie de werkelijke gruwel van Islam wil zien, bekijk hieronder de uitzending van VICE 'Ghosts of Aleppo. Toch nog één nieuwskanaal die niet onder de vlag én de filter van rechts of links, onafhankelijk de werkelijkheid onderzoekt (met angst voor eigen leven).

Kudo's to VICE. Hiervoor moet je ballen aan je lijf hebben als journalist.