vrijdag, juni 19, 2015

Oostende HDR-fotografie mét budgetmiddelen

Wat is HDR-fotografie?

HDR-fotografie of H(igh) D(ynamic) R(ange)-fotografie is een techniek waarbij meerdere belichtingen van een scène worden gecombineerd om tot één optimale foto te komen.
De techniek is geschikt om bv scènes te fotograferen met een hoog contrast tussen schaduw en hooglichten (bv zonsop- en ondergang, nachtfotografie, etc.)

Welk soort camera heb je nodig?

Tegenwoordig kan je zelfs op middenklasse smartphone's mét behulp van een app in HDR fotograferen. Ik gebruik hiervoor zelf de (betalende) app 'Pro HDR'
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eyeappsllc.prohdr

Hieronder enkele voorbeelden van Oostende gefotografeerd met een Huawei smartphone op Android mét de Pro HDR app. Na het nemen van de HDR-foto werden nog enkele aanpassingen gedaan (oa scherpte én verzadiging) via de standaard camera app.

Vond je de foto's en de info interessant? Vergeet dan aub niet op het knopje 'like' van Facebook te klikken onder dit artikel. Dat geeft mij altijd een ruggensteuntje. Bedankt voor je interesse.


Oostende Oosteroever
Oostende Leopoldpark
Oostende Pier
Oostende Pier
Oostende Casino
Oostende Mariakerke

Oostende Duinenkerk

Oostende Station

Oostende Strandcabines

Oostende Bredene Surf Club

Oostende Zeeliedenmonumentwoensdag, juni 17, 2015

De Transcendente Meditatie (TM )- organisatie nu ook te vinden in uw lokale bibliotheek

Op dinsdag 16 juni 2015 krijg ik ongevraagd via Facebook een advertentie te zien van de Transcendentale Meditatie (TM-organisatie) die 2 'gratis' introductiecursussen aankondigt in de bibliotheek van Oostende op 20 juni én 8 juli 2015.

Hoewel deze organisatie er op het eerste zicht héél onschuldig uitziet, betreft het in werkelijkheid een geslepen commerciële cultorganisatie die misbruik maakt van weinig kritische toehoorders (en waarvan de oprichter in de US al werd veroordeeld). Ik besluit om klacht neer te leggen tegen de directie van de bibliotheek van Oostende die de TM-beweging een forum verschaft (al dan niet tegen betaling voor het gebruik maken van de openbare ruimte).

Een kopij van de e-mail aan de Directie Bibliotheek Oostende, verzonden op 16 juni 2015 leest u hieronder.


Geachte,

Ik ben een inwoner van Oostende, lid van de bibliotheek en maatschappelijk werker van opleiding.

Vandaag verneem ik via een advertentie op Facebook dat er 2 'gratis' infolezingen over transcendente meditatie worden gepland in de gemeenschapsgebouwen van de bibliotheek Oostende op 20 juni en 8 juli 2015.

Ik kan u uit eigen ervaring inlichten (ik woonde in het verleden al een dergelijke infosessie bij van dezelfde organisatie in de Volksbond te Oostende), dat deze zgn 'gratis' introducties in werkelijkheid een verdoken en sluw verkooppraatje zijn om niet kritisch ingestelde mensen een héél dure cursus aan te smeren waarin men dan oa een zgn. 'persoonlijke' mantra krijgt.

De oorspronkelijke oprichter van de TM-beweging én promotor van transcendente meditatie (Maharishi Mahesh Yogi) werd in het verleden al veroordeeld in de US en transcendente meditatie werd door een hoger gerechtshof in de US als 'religie' bestempeld. Dat hield deze cultus niet tegen om zich internationaal te verspreiden door onder meer gebruik te maken van populaire figuren uit Hollywood om nog meer naambekendheid te krijgen.

Meditatietechnieken kunnen héél eenvoudig worden aangeleerd; men heeft er geen zéér dure 'persoonlijke mantra' of cursussen voor nodig. De oorspronkelijke yogi's die transcendente meditatietechnieken beoefenden verwierpen zelfs de oprichter van de TM-beweging als een charlatan én een zwendelaar.

In de documentaire 'David Wants To Fly'  ( https://en.wikipedia.org/wiki/David_Wants_to_Fly ) kunt u een kritische ontleding zien van de internationale TM-beweging. Hoewel deze beweging op het eerste zicht er vrij onschuldig uitziet is het in werkelijkheid een zeer goed georganiseerde commerciële organisatie. Een trailer van deze meermaals bekroonde kritische documentaire vindt u hier: https://www.youtube.com/watch?v=JToNR1Zf_ds

Op deze pagina kan u het verleden van de internationale TM-beweging lezen ( https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Transcendental_Meditation ) , alsook de gerechtelijke veroordelingen die de oorspronkelijke oprichter al kreeg.

Als de bibliotheek Oostende hun lokalen ter beschikking stelt aan de TM-beweging, dan stelt u gemeenschapsgebouwen ter beschikking aan een cult-organisatie die via een sluw verkooppraatje toehoorders die vaak al kwetsbaar zijn (gestrest, depressie, psychologische klachten etc... ) probeert te verleiden tot het volgen van een belachelijk dure cursus.
Het nut van meditatie- of andere relaxatietechnieken kan zeker niet worden ontkend, wat de TM-beweging doet (het op een slinkse wijze commercieel uitbuiten) wel.

Ik heb er persoonlijk géén belang bij als mijn lokale bibliotheek deze zgn 'gratis' introductiecursus wel of niet organiseert, noch ben ik lid van een politieke partij. 
Maar als burger én als maatschappelijk werker (die al ervaring heeft met het bijwonen van zo'n 'gratis' introductie) vind ik het mijn plicht u te waarschuwen dat u gemeenschapsgebouwen ter beschikking stelt aan een cultorganisatie die op sluwe wijze misbruik maakt van weinig kritische toehoorders om hun dure cursussen aan te smeren.

Indien u mijn relaas niet voor waar aanneemt, dan volstaat het dat een lid van de directie zo'n 'gratis' introductie bijwoont én vooral de prijzen noteert die op het einde van de 'introductie' worden genoemd. Het zal u meteen duidelijk worden waar het deze organisatie werkelijk om te doen is.

Volgens mij zijn de gemeenschapsgebouwen waar elke burger belasting voor betaalt, 
zeker niet de plaats waar u de TM-beweging toegang wil tot verlenen, want u stelt een forum ter beschikking aan een organisatie die commercieel gewin probeert te slaan uit weinig kritische toehoorders.

Met vriendelijke groeten,