donderdag, mei 11, 2006

Lenny Bruce For President

"I'm sorry if I'm not very funny tonight, but I'm not a comedian, I'm Lenny Bruce."
- Lenny Bruce


"If Jesus had been killed twenty years ago, Catholic school children would be wearing little electric chairs around their necks instead of crosses." - Lenny Bruce

Lenny Bruce was het prototype van de hedendaagse 'stand-up comedian'. Tegelijk roepen de meeste 'stand-up comedians' van vandaag slechts een schamele of zelfs wansmakelijke schim -om de abominatie Geert Hoste niet te noemen- op van zijn illustere voorbeeld.

Lenny was de scherpste socio-culturele observator en podiumkunstenaar van de 'fifties' en 'sixties'.
De satirische anti-held die enkel gewapend met het woord Amerika een profetische spiegel voorhield en schreeuwde om bezinning.

Een beeldenstormer die géén heilig huisje overeind liet staan: de paus, de president, de handhavers van orde en goede smaak, de 'brave burger' in de straat, allen werden ze op het appel geroepen. Zijn podium was tegelijk een biechtstoel als een aanklacht.

Bruce aanvaardde géén excuses, géén uitvluchten, ook niet van zichzelf. Hij was de creatie van zijn eigen autoriteit en enkel daaraan ondergeschikt.

Zijn sociale impact werd door de pennelikkers als zo groot en 'gevaarlijk' geacht, dat tijdens het hoogtepunt van zijn redenaarssessies voortdurend handhavers van de wet in de zaal aanwezig waren, klaar voor de arrestatie, zodra hij één of andere onzichtbare grens had overschreden.

De beschuldiging: obsceniteit en verstoring van de openbare orde en zeden.

Zelfs na een opeenstapeling van processen, wist Lenny van géén ophouden.
Gebaseerd op het praktiseren van 'the first amendement', wat de vrijheid van religie en expressie garandeert, ongemoeid van overheidsinmenging, zou Lenny een zelfdestructieve martelaarstrijd voeren.

In de autopsie staat geschreven dat Lenny stierf aan een overdosis. De waarlijke doodsoorzaak was de isolate hoogte van zijn lessenaar en de volstrekte éénzaamheid die ermee gepaard ging.

Hoewel zijn discours anno 2006 enigszins gedateerd mag lijken, is zijn lijdend (met lange ij) voorbeeld nooit geëvenaard: Lenny was géén act, noch een entertainer, hij was de belichaming van ' l' homme revolté '.

Meer info over Lenny Bruce vindt u
hier.

Aanbevolen werk: The Trials Of Lenny Bruce