donderdag, november 10, 2005

De gekke ontwerper

Jaloers ben ik, op 'gelovige' mensen, die tegen alle rede in er van overtuigd zijn dat er een 'pointe' is aan het gewroet van de mens in haar bestaan.

Voor de mens die gelooft in één of ander boven- of buitenaards fenomeen bestaat er namelijk een handleiding: De Bijbel, De Koran, De Tora, ... die een mens vertelt wat te doen en wat te laten. De voorschriften kunnen heel concreet zijn zoals 'eet geen zwijnevlees' of voor brede interpretering vatbaar zoals 'hij zult uw vader en moeder eren.'

De beloning om zich strikt aan de voorschriften te houden ligt ergens in het hiernamaals. De opties variëren gaande van massa's mooie maagden die zich over een man zullen ontfermen - inderdaad een verleidelijke zaak om naar uit te zien wanneer je het een leven lang met een verlepte, drellerige of geen vrouw hebt moeten stellen - , tot opgenomen worden in een hemels rijk waar alles ok is -hopelijk is er veel entertainment om de eeuwige tijd te verdrijven-. Sommige bronnen beweren dat we ook alle 'geliefden' zullen terugzien, maar daar pas ik voor. Misschien ligt er een keuzeformulier bij de ingang?

Vooraleer dat punt bereikt gaat er een aards leven aan vooraf die meestal niet zoveel gelijkenis met een paradijs vertoont. Integendeel: tragische romances en afwijzingen, de onbereikbaarheid van Jennifer Conolly, desillusies, presidenten zoals Bush, ziekte, kommer en kwel van allerlei aard zullen uw deel zijn in uw doorgang op de aardkloot. Zoiets als een test om te kijken hoe vaak u tegen de vlakte kunt stuiteren vooraleer u finaal knockout blijft liggen.

Een mens zoals ik, met een geleerd woord een 'agnost' genaamd, die weet het eigenlijk allemaal niet zo goed wat al die goden en hiernamaalsen betreft.

Wat ik wel zeker weet: mocht er één volstrekte absolute waarheid bestaan dan zouden er niet zoveel handleidingen in omloop zijn die vaak nogal tegenstrijdig advies bevatten. Het volstaat immers dat één of andere hallucinerende charimatische nitwit een nieuw instructieboek schrijft en voldoende volgelingen ronselt om een nieuwe waarheid te openbaren.

Eén van de zaken waar ik een denkbeeldige God van beschuldig sedert ik ongeveer 10 jaar was, is dat zijn of haar (want we gaan toch niet seksistisch doen) ontwerp nogal wat designfouten vertoont. Stel u voor dat u morgen per interim voor één keer een nieuwe wereld compleet vanaf scratch zou mogen ontwerpen. Wel, dat ga je toch behoorlijk afwegen, zodat allerlei machtsconflicten op uw planeet niet dreigen tot de complete ondergang van uw creatie? U zou er toch voor zorgen dat er harmonie mogelijk is zodat uw schepsels elkaar niet constant uitmoorden? De moeder van Bambi zou toch niet horen te sterven?

Dat brengt mij ertoe de volgende stelling te poneren:

Als er een 'intelligente' ontwerper is van het universum, dan is hij of zij zonder twijfel:

a) een sadist
b) een seksueel pervert
c) een liefhebber van vuurwerk
d) een architect die zijn opleiding niet afmaakte
e) een dronkelap die bij wijze van grap eens iets nieuws uitprobeerde tijdens een delerium tremens
f) een combinatie van al het voorgaande

Tegenstanders van mijn analyse zullen al gauw de klassieker opwerpen dat een mens geschapen werd 'met een vrije wil'. M.a.w. ook een wil die tot de meest gruwelijke daden kan overgaan bvb. terreuraanslagen op mensen die helemaal geen uitstaans hebben met een bepaald conflict, genocide, pedofilie, genadeloze exploitatie van minder financieel vermogenden, ...

De slachtoffers van de vrije wil van sommige individuen kunnen er waarschijnlijk niet mee lachen dat de schepper een nogal behoorlijk scala aan keuzes mogelijk maakte in ieder individu.

Als een mens perverse daden kan plegen, dan betekent het dat de ontwerper die keuzemogelijkheid in zijn ras heeft ingeprogrammeerd EN ook zelf die perverse neigingen kent, anders zou de mogelijkheid ertoe in het ontwerp niet bestaan. Als u nu bvb. een kleurenpalet hebt met enkel wit en zwart dan kun je toch géén kleurentelevisie maken? Bovendien, als u een vogel ontwerpt en u vergeet de vleugels, dan bent u toch wel aansprakelijk zeker als je een pinguin in de plaats krijgt?

Bijgevolg is voor elk mogelijk gedrag, elke constructiefout, hoe weerzinwekkend ook de gevolgen, de oorspronkelijke schepper aansprakelijk. God wordt toch verondersteld 'allesziend', 'alleswetend' en zo verder te zijn? Misschien is het gewoon een krankzinnige die in een vlaag van razernij plots atomen in het wildeweg rondkeilde om eens te kijken wat er gebeurde indien je bvb. man en vrouw schepte i.p.v. een androgyn wezen?

Ik stel dus voor dat we een bende topadvocaten onder de arm nemen, een megaclaim opstellen en die per aangetekende met raket het universum inschieten.

Wedden dat er geen antwoord komt? God is wellicht verhuisd om een mededaderschap veroordeling te ontvluchten.