maandag, december 25, 2006

'Vijf dingen die u nog niet wist over mij'

Muziektrack van de dag: 'Open Your Eyes' (Club Mix) - Nalin & Kane

'Open your eyes and see ... the child you are.'Deze post valt buiten het normale stramien van de bijdrages op deze weblog.


Doorgaans zijn mijn bespiegelingen doorspekt van verbittering, cynisme, zwartgalligheid, naargeestigheid en zelfironie. De fijnbesnaarden van geest zullen ook de zwarte humor weten te appreciëren, al is die geen doel an sich en een bijproduct voortgesproten uit de volstrekte uitzichtloosheid van het geheel.

Want op sommige punten in het leven is de infernale tragedie zo totaal, dat huilen of lachen slechts dezelfde reactie zijn op dezelfde volstrekt absurde feiten.

Mijn eerste probeersel om indirect in opdracht te schrijven: een schrijfster van een andere weblog No Butterfly, vermeldde de link naar deze weblog in een stuk onder dezelfde noemer. Gezien er hier voorheen nog geen stuk onder de noemer 'Vijf dingen die u nog niet wist over mij' te vinden was, ben ik pienter genoeg om de suggestie te snappen.

Uiteraard valt er bij dit soort zaken af te wegen wat ik wel of niet wil delen met de lezers.
Michel Houellebecq, één van mijn helden en schrijver, zou schreeuwen dat er niets af te wegen valt. Het beeld van de schrijver als martelaar: in alle kwetsbaarheid stelt hij zich naakt op en legt zijn meest innerlijke gevoelsleven bloot in een schreeuw tot authentieke communicatie.

Hier gaan we, voorbij de pijngrens.

Feit 1

In Graffiti Jeugddienst vzw te Gent las ik volledig naakt voor ongeveer een publiek van 150 man in temperaturen net boven het vriespunt in de tuin, mijn meest intieme poëzie voor.
Een docent van de Hogeschool Gent die het gebeuren meemaakte, stapte nadien op mij af en zei:
'Je bent de beste student die de Sociale Hogeschool ooit heeft gehad.'

En ik zei: 'Nonsens, ik probeer enkel één iemand te vinden waarvan ik kan houden en die ook van mij houdt.'


Feit 2

Ik ben nooit mijn eerste jeugdliefde te boven gekomen. Alle relaties die volgden waren enkel een pijnlijke herinnering dat Walt Disney een perverse leugenaar was.


Feit 3

Ik zette als hulpverlener mijn handtekening onder een document waardoor iemand (eindelijk) een waardige dood kon sterven.
Het is en blijft tot op heden de meest humane daad die ik ooit heb gesteld. Oh ja, en de directies in katholieke ziekenhuizen bestaan uit een bende inhumane klootzakken die een hond niet zouden aandoen wat ze mensen aandoen.


Feit 4

Liever zou ik stinkend rijk zijn. Ik zou een architect de opdracht geven een bunker te bouwen en een luxueuze kluizenaar worden. Als ik alles zou gekocht hebben, dan zou ik in mijn volstrekte éénzaamheid de gifbeker drinken, ter nagedachtenis van Socrates: de intelligentste mens die ooit heeft geleefd.Feit 5

Ik heb nog zoveel liefde, teder- en hardheid te geven.Prettige feesten van John Solitude.