zaterdag, oktober 29, 2005

New Age (Halloween)

In deze periode van het jaar bent u wellicht reeds vergast op pompoenen, spinnewebben, 'Scream'-maskers, Draculatanden, weerwolvenkreten, ... en ander onheil.

Ik ben nog één van diegenen die zich afvraagt:

Hoe komt het dat in periode x van het jaar, wij worden versteld als een gek een pompoen met een soeplepel uit te hollen of in een ander seizoen dan weer onder de belaging van mieren chocoladen eieren in de tuin te rapen?

Los van de commercanten die zich al in de handen wrijven wanneer u wordt verondersteld snel een cadeau voor uw lief te kopen omdat het nu éénmaal St.-Valentijn is (op straffe van na vergetelheid door uw teergeliefde neergebliksemd te worden met onheilsblikken à la 'nee, t'is niet erg schatje'), zijn deze tradities volstrekt idioot en letterlijk van een ander tijdperk.

In ver vervlogen eeuwen toen mensen nog geloofden dat de bliksem het gevolg was van de toorn van één of andere god - er zijn natuurlijk nog steeds voldoende mensen die geloven dat eender wat het gevolg is van één of andere god-, was het een angstaanjagende ervaring wanneer de bomen gezamenlijk hun bladeren begonnen te verliezen en de temperatuur aanzienlijk zakte.

U kunt zich voorstellen, mocht u niet met zekerheid weten dat na de herfst, de winter komt, om vervolgens weer alles in bloei te zetten in de lente, u wel eens tot de gedachte zou komen: 'voila, 't is er hier mee gedaan, alles sterft af, het einde is nabij'. Als de goden kwaad waren, ewel, dan moest er toch ook een manier bestaan om ze gunstig te stemmen bvb. door dingen in brand te steken, dieren of mensen, maakt niet uit, zolang het maar ophoudt met hier zo koud te zijn.

En dus ging de primitieve mens wild tekeer in het aanschijns van de winter, verzoekend aan de goden om de natuur terug tot leven te wekken. Dat zou sowieso ook gebeuren in de lente, ook zonder feestjes, maar zo ver had men nog niet gedacht, men kon het letterlijk niet overzien. Integendeel, toen na enkele maanden afzien bleek dat het terug warmer werd, maakte men de reflectie dat zulke fortuinelijke tijden het rechtstreekse gevolg waren van de eerder opgevoerde rituelen.

Men kan zoiets 'dom' vinden, maar ook in dit tijdperk zijn er nog steeds mensen die geloven als ze maar voldoende weesgegroeten prevelen in het ijle, de verhoopte zaken die hen daarna overkomen, het rechtstreekse gevolg zijn van het eerste.

'Als het niet baat, dan deert het niet', zo placht een opportunist te denken.

En als het dan nog niet lukt met al die offerandes en zo, ewel, 't is dan teken dat één of andere god heeft beslist dat het niet anders of beter kan: 't' is 't lot zegt' zegt men dan.


Je zou je er maar beter letterlijk bij neerleggen, want als het met Lourdeswater, bidprentjes en exorcismen nog niet lukt dan is het compleet hopeloos.

Nu zijn er ook mensen die bvb. al gestopt zijn met de ganse katholieke reutemeteut omdat het niet het verhoopte resultaat opleverde, maar de ganse koehandel hebben ingewisseld voor een andere bedrijfstak bvb. new age producten. En zo gaat het dus maar door: al zijn het nu wierookstokken, kristallen, nijlpaardenhorens of stierekloten, er is altijd wel iets waarop men zijn gemoederen ten weke kan leggen in de hoop op ontdooiing.

En 't is bovendien goed voor de economie, het produceren van al die brol.

Zo stonden er destijds elk jaar weer feestjes op het programma, en stonden er elk jaar weer zaken te roosteren (want rook gaat omhoog, dus moest het toch de goden bereiken daarboven) om het natuurlijk leven weer op gang te krijgen.

Tel daarbij toenemende duisternis, roofdieren die wachten tot het vuur uit is, enz ... en je hebt natuurlijk een goede basis om millenia later nog steeds bij het vallen van 't blad een uitgelezen moment te hebben om weer met iets bezig te zijn
bvb. uw kinderen de schrik van hun leven te bezorgen op Halloween.