dinsdag, februari 06, 2007

Ehren Watada - For President

Citaat van de dag:

“In Christian tradition, ethicists insist on the absolute primacy of obeying one’s conscience. It is a categorical imperative… I pray for you fervently and those who will sit in judgement on you.” - Desmond Tutu (laureaat nobelprijs)Zelf ben ik legerdienstweigeraar.

Destijds stond er onaangekondigd een combi voor mijn huisdeur om mij vriendelijk doch met aandrang mee te nemen voor een verklaring naar het politiebureau bij de B(ijzondere) O(psporings) B(rigade).

Het leek toen cynisch dat het weigeren om mee te stappen in de 'Befehl ist befehl' - filosofie die nog altijd eigen is aan de krijgsmacht, bestraft werd met psychologische intimidatie en een plaatsje op de lijst van subversieve individuen. Hier in België kwam daar destijds een termijn van twintig maanden burgerdienst aan een hongerloon bovenop.

Niet dat ik geloof dat alles kan opgelost worden met rede en overleg.
De mensheid in zijn geheel is er simpelweg een te agressieve roofdiersoort voor.

Maar ik gaf als argument dat als ik ooit die ultieme keuze zou moeten maken om uit zelfbehoud een ander van het leven te beroven, dat er niemand anders dan mijzelf daar rechter over zal zijn.

Want geloof mij vrij: ik ben in staat om iemand te vermoorden, net als u, ook al weet u dat misschien nog niet.

En ik heb ook niet geweigerd omdat ik geloof dat het leven ten alle tijde heilig is.
Want ik ken de ziekenhuiskamers met een kruis aan de muur, waar kankerpatiënten tot de dood uitgehongerd worden onder het eufemisme 'palliatieve zorgen'.

Ja, ik zette mijn handtekening onder wilsbeschikkingen, waardoor mensen konden sterven.

Ja, ik was erbij toen die laatste zucht te horen was na een leven geëindigd in mensonwaardig verval.

Ja, soms verlangde ik dat ik met eenzelfde vredevolle zucht van afscheid kon heengaan.

En ik voel een rilling van ontroering door mij heen trekken, als ik verneem dat luitenant Ehren Watada weigert naar Irak te vertrekken met als argument dat de oorlog gestart is onder valse voorwendselen.

Zoals velen voor hem, en velen zal na hem, zal hij de prijs betalen voor een keuze gebaseerd op glasheldere rede en onweerlegbare argumentatie.

Maar laat mij jullie één ding zeggen, vaandelzwaaiers, kuddedieren en zij die berusten in stilzwijgen:

jullie zijn niet van ons af.