maandag, augustus 29, 2016

Islam én links: de strategisch-electorale alliantie van onverzoenbare mensbeelden

  1. Wie snel wil lezen wat er in De Koran staat tov niet-gelovigen, anders-gelovigen, homoseksuelen en feministen of integratie met niet-moslims, scroll door naar onder.
  2. Wie de reden van de vergoelijking én het salonfähig maken van Islam door het linkse bastion wil lezen kan hierna terecht.
  3. Wie de gewraakte film 'Fitna' van Geert Wilders wil zien (die over de hele lijn werd vrijgesproken in zijn messcherpe kritiek op Islam), kan volledig onderaan deze tekst terecht. Waarschuwing: deze film bevat zeer schokkende beelden.

Islam en het linkse bastion:
de strategisch-electorale alliantie van onverzoenbare mensbeelden


Het blijft mij verbazen hoe het linkerbastion een zeer dubbele morele standaard hanteert wanneer het op Islam aankomt. 
Vooral Kris Merckx van PVDA maar ook andere kopstukken bij bv SP.A en Groen! hebben er een handje van weg om te pas en te onpas beschuldigingen van 'racisme' en 'islamfobie' te gebruiken wanneer ook links gezinde intellectuelen het geschurk met en de vergoelijking van Islam in vraag stellen.

Terwijl het linkerbastion tot enkele decennia geleden géén probleem had met oa het aanmoedigen van 'ontdoping' uit de katholieke kerk en satirische religieuze sketches van oa Urbanus op de toenmalige nationale zender BRT onder de noemer 'vrije meningsuiting' plaatste, lijkt nu plots iedereen die kritiek uit op de toenemende islamisering een 'racist' of een 'islamofoob'.


Je vraagt je als linksgezinde af hoe progressief gedachtegoed te rijmen valt mét vergoelijking van Islam. Karl Marx voor wie religie de opium van de massa was, wentelt zich in zijn graf mocht hij de knieval van het linkerbastion zien voor de moslimbroeders. Desacrilisatie vanuit het linkerbastion heeft plaats geruimd voor opportunistische strategisch-electorale alliantie. 

Wie de moslim stem kan veroveren staat er mét de toenemende islamisering alvast goed voor, ware het niet dat véél links gezinden nét om die reden niet méér op PVDA, SP.A of Groen! willen stemmen.


Het in linkse milieus vaak gebruikte woordje 'islamfobie' is een neologisme.

Volgens de geldende definitie is een fobie een irrationele angst. Maar wie als niet-gelovige, anders-gelovige, homoseksueel of feministe angstig is voor Islam, kan hiervoor wél degelijk rationele argumenten voorleggen die rechtstreeks én ondubbelzinnig in De Koran zelf te vinden zijn. (zie een bloemlezing onder).

Uiteraard zal niet elke moslim zo ver gaan dat hij het woord in De Koran in de praktijk brengt MAAR het feit is dat het gebruik van geweld tov niet-gelovigen, anders-gelovigen, homoseksuelen en feministen kan verantwoord worden met richtlijnen in de Koran zelf (en dat is trouwens ook wat IS doet).

Vraag aan een moslim wat de basis is van zijn geloofsovertuiging en hij verwijst naar De Heilige Koran. Maar vreemd genoeg willen gematigde moslims niet erkennen dat wat het Islamitisch Leger in de praktijk brengt wél degelijk rechtstreeks en letterlijk geïnspireerd is op De Koran. Ofwel hebben sommige 'moslims' De Koran dus niet gelezen en kennen ze die enkel uit wat hun Imam hén selectief voorleest tijdens religieuze plechtigheden, ofwel hebben 'gematigde' moslims blijkbaar een heel selectief geheugen voor wat er in De Koran staat.

Want als je De Koran leest én die als basis voor je geloofsovertuiging aanvaard, is voor mij het begrip 'verdraagzame' moslim een contradictio in terminis -je hoeft géén Bart De Wever te zijn om wat Latijnse begrippen te debiteren om au sérieux te worden genomen.


Een zeer dubbele morele standaard dus bij links als men Islam wil gaan vergoelijken.,
Stel dat een nazi in zijn gestapo kostuum op strand gaat zitten, dan zou géén enkele linkse politicus het in zijn hoofd halen om te stellen dat zoiets moet kunnen onder de noemer van vrije meningsuiting. Het zou als hoogst kwetsend én ongepast worden beschouwd tov joden en slachtoffers van het nazi-regime. Maar als een moslim zich wil manifesteren als moslim door een boerkini aan te trekken moet dat plots wel kunnen bij PVDA, Groen! en SP.A.
Ik protesteer daartegen omdat ik zoiets een provocatie vindt tov mij als atheïst die DUIDELIJK wordt geviseerd in De Koran.

Islam is in de kern zéér onverdraagzaam en zeker op gelijke hoogte met het nazisme in het goedpraten van geweld tov wie niet tot de club van het moslimgeloof behoort. Voor de nazi's waren de Ariërs het sublieme volk, voor de moslims zijn de moslims het uitverkoren volk des gods, enz...


En het gaat hier niet over één versje zoals men soms in de linkse pers wil laten uitschijnen, De Koran zelf staat VOL van flagrante onverdraagzaamheid maar dat wil het linkse bastion uiteraard niet geweten hebben.

In tegenstelling tot De Koran verwerpt boeddhisme alle vormen van geweld. Uiteraard zal geweld in een boeddhistische samenleving ook voorkomen maar het grote verschil met De Koran zit er hem in dat het gebruik van geweld, zelfs het doden van dieren afgekeurd wordt in de boeddhistische leer zelf (ongeacht als dat nu gaat over geweld tov niet-boeddhisten, homoseksuelen of feministen).

Een boeddhist kan dus NOOIT met de leer van boeddha in de hand geweld rechtvaardigen.

Wat wij nog méér ergert is dat ik als linksgezinde voortdurend het woordje 'racisme' moet horen als je kritiek op Islam uit. Racisme is volgens de geldende definitie discriminatie op basis van huidskleur of genetische afkomst. Maar iedereen kan zich tot Islam bekeren en iedereen kan moslim zijn. Kritiek op Islam zolang het niet de vorm aanneemt van kritiek op 'Arabieren', 'Turken' of 'Marokkanen' heeft niets te maken met racisme maar met verzet tegen een religieuze ideologie. Niet elke Arabier, Turk of Marokkaan is overigens een moslim.

Uiteraard zullen er wel schrijvers zijn die racist zijn, maar het klimaat in het linkse bastion waarin iemand meteen het etiket 'racist' wordt opgeplakt omdat hij een religie in vraag stelt is zeer storend en eng denkend. Het vermijdt ook dat er discussie ten gronde ontstaat want wie kritiek uit wordt meteen gedenigreerd tot een racist.


Vraag éénder welke moslim wat de basis is van zijn geloofsovertuiging en hij verwijst naar De Koran. Laat ons dus lezen welke (barbaarse) richtlijnen er in De Koran staan tov niet-gelovigen, niet-moslims, homoseksuelen en feministen.
IS baseert zich bv wél degelijk op richtlijnen in De Koran maar dat komt links uiteraard niet goed uit die liever het beeld ophangt van de moslim als grote slachtoffer van imperialisme.

Hieronder een bloemlezing van je reinste onverdraagzaamheid in De Koran zelf. Ik hoef er niet aan toe te voegen dat een dergelijke mensvisie ONVERENIGBAAR is met humanistisch, vrijzinnig of links gedachtegoed waartoe ik wel degelijk behoor.


WAT STAAT ER IN DE KORAN?

(vertaling uit het Engels naar het Nederlands door John Solitude)
  bron: http://www.cmje.org/religious-texts/quran/ ) ; vertaling uit het Arabisch door een academisch samenwerkingsverband tussen joden en moslims.

Tov ongelovigen of niet-moslims
"soera 8 vers 13: ... Ik [Allah] boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af."

"soera 47 vers 5: Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bindt hen dan vast. En wanneer de oorlog opgehouden is, laat hen dan vrij uit gunst of voor een losprijs. Zo zij het."

"soera vers 17: Voor hem [de ongelovige hoogmoedige vijand] is de hel en hij zal worden gedwongen kokend water te drinken."

"soera vers 72: Wanneer zij [de ongelovigen] met boeien en kettingen om hun hals zullen worden gesleept
soera vers 73: in kokend water; dan zullen zij in het vuur worden geworpen."

Tov integratie met niet-moslims
"soera 48 vers 30: Mohammad is de boodschapper van Allah. En zij, die met hem zijn, zijn hard tegen de ongelovigen en zachtmoedig onder elkander."

"soera 3 vers 119: O gij die gelooft, neemt buiten uw volk geen ander tot intieme vrienden; zij zullen niet in gebreke blijven u te benadelen. Zij houden van leedvermaak. Nijd laten zij blijken en wat hun innerlijk verbergt is nog erger."

soera 9 vers 123: O gij die gelooft, bestrijdt de ongelovigen die in uw nabijheid zijn en laat hen hardheid in u vinden.

Tov seks buiten het huwelijk
soera 24 vers 3: Geselt iedere echtbreekster en echtbreker met honderd slagen. ... en laat een groep gelovigen getuige zijn van hun bestraffing.

Tov homoseksualiteit
soera 7 verzen 82-84: "Gij nadert met wellust mannen, in plaats van vrouwen. Neen, gij zijt een volk dat de perken te buiten gaat. ... En wij deden een regen van stenen over hen komen.

Tov feministen
soera 24 vers 32: En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dat hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen, en dat zij haar schoonheid niet tonen behalve aan haar echtgenoot of haar vader of de vader van haar echtgenoot, of haar zonen of de zonen van haar echtgenoot, of haar broeders, of de zonen van haar broeders, of de zonen van haar zusters of haar vrouwen, 


Hierna volgt de integrale en ongecensureerde versie van de kortfilm 'Fitna' van de Nederlandse politicus Geert Wilders. De film was onderwerp van een rechtszaak aangespannen door een mensenrechtenorganisatie in Nederland.

Geert Wilders werd volledig vrijgesproken waarbij de rechtbank oordeelde dat kritiek op Islam valt onder de vrijheid van meningsuiting én kritiek op een religie en dus niet onder de wet op het racisme.