dinsdag, januari 08, 2013

HOE de LOTTO winnen?


Vraag aan 10 Belgen wat hun wens is en waarschijnlijk antwoordt er minstens één 'De Lotto winnen.'

Geen onlogisch antwoord want de Lotto winnen betekent dat u véél wensen kan waarmaken.

Daarmee antwoord ik ook op de vraag 'Wat moet ik wensen als een Djinn uit de fles mij 3 wensen gunt?' De meest logische wens is dan: 'Een oneindig aantal wensen mogen doen.


Hoe kan u uw kansen verhogen om de LOTTO te winnen? 
Aan de Hogeschool Gent volgde ik een cursus statistiek en kansberekening.
Ik word verondersteld deze vraag correct te kunnen beantwoorden. Op het internet wordt er namelijk veel complete onzin vertelt over kansberekening, vaak door mensen die géén enkele kennis hebben van wiskunde. Hieronder staat de meest gestelde vraag met antwoord en toelichting.

"Bestaat er een systeem om de kansen om de jackpot van de LOTTO te winnen te verhogen?"

Antwoord: JA  (verschillende mogelijkheden)

Mogelijkheid 1: 
simpelweg meer combinaties invullen per trekking

Uw kans om de jackpot van de LOTTO te winnen als u 1 combinatie van 6 cijfers invult is exact 1 op 8.145.060 (Belgische Lotto met 45 nummers).
U leest het juist: door 1 combinatie in te vullen hebt u welgeteld 1 kans op iets meer dan 8 miljoen om de jackpot te winnen. Als u 2 combinaties invult hebt u 2 kansen op 8.145.060.


Het is naar kansberekening toe dan ook véél logischer om bv 1 keer per jaar op LOTTO te spelen en veel combinaties in te vullen, dan bv elke zaterdag voor 5 euro te spelen.

Om uw kansen te verhogen is het beter om bv op één trekking voor 260 euro te spelen dan 52 trekkingen (elke zaterdag) voor 5 euro te spelen. Méér combinaties spelen op één trekking dan uw inzet spreiden over alle trekkingen, verhoogt de kans om tenminste nog iets van uw geld terug te zien. MAAR... zelfs al vult u duizenden combinaties is, dan is het nog heel weinig in het licht van alle mogelijke combinaties.

Een andere mogelijkheid om uw kansen te verhogen is te spelen met een zogenaamd multi- of multimixformulier. Hiermee kan u in plaats van 6 kruisjes, 7, 8... tot maximum 15 kruisjes invullen op één raster. Het aantal mogelijke combinaties wat u speelt wordt hierdoor enorm verhoogd en als u de inzet deelt met meerdere spelers, spreid u ook het risico. Nadeel is dat u winsten ook moet delen door het aantal spelers in een groep. Wie als droom heeft om toch 1 keer de Lotto te winnen sticht dan ook best een Lotto spelersgroep.


Mogelijkheid 2:
combinaties kiezen op basis van statistische analyse

De resultaten van vorige trekkingen hebben GEEN ENKELE invloed op toekomstige resultaten. De LOTTO-ballen hebben geen geheugen (hoewel sommigen hier halsstarrig anders over denken).


Als bal 10 drie weken na elkaar valt, dan is dat louter een afwijking op het gemiddelde. Het heeft voor de rest géén enkele betekenis.

De kans voor bal 10 om de volgende week te vallen blijft 1 op 45.
De kans voor een bal die de vorige week niet viel om de volgende week wel te vallen is ook 1 op 45. 

Hoe kan u dan wel de kans te verhogen door rekening te houden met statistische analyse?

Statistici kunnen op basis van patronen uit vorige trekkingen én combinatie (of in moeilijke woorden sequentiële) kansberekening aanbevelingen doen over welke combinaties meer of minder waarschijnlijk zijn.

Véél wiskundigen en de Nationale Loterij zullen u zelfs vertellen dat er géén enkel systeem bestaat om uw kansen om de LOTTO te winnen te verhogen.


Statistiek kan u zeker niet garanderen om de jackpot te winnen maar kan,
mijns inziens wel uw kansen (lichtjes) verhogen.


Ik analyseerde met software alle trekkingen in de historie van de LOTTO. 
Ruwweg zo'n 3200 trekkingen.


Welke patronen vallen er hier uit af te leiden?

Eerste patroon:

Meestal vallen er per trekking evenveel pare als onpare cijfers (als we het reservenummer niet meerekenen). Als we het reservenummer meetellen dan vallen er méér onpare cijfers. De uitleg is simpel: in de Belgische Lotto zijn er 22 pare cijfers en 23 onpare cijfers.

Als we alle mogelijke Lotto-combinaties van 6 cijfers bekijken met 45 cijfers, dan is de groep combinaties die uit 3 pare en 3 onpare cijfers bestaat het grootst. Uit de 8.145.060 mogelijke combinaties van zes cijfers zijn er welgeteld 2.727.340 combinaties van 3 pare - en 3 onpare cijfers én 2.045.505 combinaties 2 pare - en 4 onpare cijfers.

Uw combinatie bestaat dus best uit 3 pare en 3 onpare cijfers of 2 pare en 4 onpare cijfers.

Is dit steeds het geval als we de resultaten erbij halen? NEE, het is enkel het meest waarschijnlijke. Combinaties die bestaan uit 3 pare en 3 onpare cijfers of 2 pare en 4 onpare cijfers komen gemiddeld meer voor.

De analyse van 3200 LOTTO-resultaten onderschrijft deze aanbeveling.Tweede patroon:

Het is gemiddeld meer waarschijnlijk dat er zich één cijfer uit de vorige trekking herhaalt in de nieuwe trekking.

Als de uitslag van de vorige trekking bijvoorbeeld
7 - 18 - 23 - 36 - 37 - 41 en 5 als reservenummer is,
kies dan één van deze cijfers voor uw nieuwe combinatie.

Bij 62.20% van de trekkingen wordt een getal getrokken uit de vorige trekking. 
Bij 84.64% van de trekkingen wordt een getal getrokken uit de vorige twee trekkingen. 
Bij 52.94% van de trekkingen worden twee getallen getrokken uit de vorige twee trekkingen.


De analyse van 3200 LOTTO-resultaten onderschrijft deze aanbeveling.


Derde patroon:

Er zijn veel meer spelers op LOTTO op zaterdag dan op woensdag.
Meer spelers zijn meer verschillende gespeelde combinaties.

Als u de kans wilt verhogen om de jackpot van de Lotto ALLEEN te winnen EN dus de jackpot niet te hoeven delen, dan speelt u beter niet op zaterdag maar enkel l op woensdag.

Speel NIET op Super LOTTO. De kans dat u de jackpot dient te delen door het hoge aantal spelers is heel waarschijnlijk. Hoewel de commercie van de LOTTO mensen de indruk geeft dat ze méér kunnen winnen op een Super LOTTO bv met Oudejaarsavond (een grotere jackpot), blijkt uit de resultaten dat ze meestal met 6 juiste cijfers minder uitbetaald krijgen dan op een gewone LOTTO-trekking.

De kans dat u een hogere jackpot wint door op woensdag te spelen, in plaats van op zaterdag of SUPER LOTTO is dus hoger, zelfs al is de jackpot op zaterdag of op een Super LOTTO hoger.


De analyse van 3200 LOTTO-resultaten onderschrijft deze aanbeveling.Vierde patroon:

In de geschiedenis van alle trekkingen uit de LOTTO zijn er nog NOOIT zes cijfers hetzelfde geweest.

Let wel: het is zeker niet onmogelijk dat eenzelfde combinatie zich zou herhalen in de toekomst. Ik kan slechts vaststellen dat dit tot nu toe steeds niet is gebeurd, niet in de Belgische en bij navraag ook niet in de Nederlandse of Duitse Lotto.

Uitleg: Het antwoord daarvoor ligt in de sequentiële kansberekening.

Eenvoudig uitgelegd:

Als u twee maal een munt opgooit dan is de kans dat het kop is op elke beurt fifty / fifty of één kans op 2. Maar de kans dat u twee maal na elkaar munt gooit is dus (1/2) * (1/2) = 0.25 of één kans op 4.
Hetzelfde geldt voor LOTTO-resultaten. Het is hoogst onwaarschijnlijk (maar niet onmogelijk) dat een combinatie van 6 of zelfs 5 cijfers zich herhaalt in de toekomst. De kans dat ze éénmaal voorkomt is al heel klein, de kans dat dezelfde identieke combinatie zich herhaalt is volgens de combinatie kansberekening nog kleiner (maar dus niet uit te sluiten).

De analyse van 3200 LOTTO-resulaten onderschrijft deze aanbeveling.


Vijfde patroon:

Hoewel LOTTO ballen geen geheugen hebben, is het waarschijnlijker dat er minstens 1 bal valt die al minstens 8 trekkingen niet is gevallen. Het antwoord daarvoor ligt in de wet van de grote aantallen en simpelweg gezegd het gemiddelde.

Uitleg:

Als LOTTO-ballen allemaal dezelfde kans hebben om te vallen,
dan zullen alle LOTTO-ballen gemiddeld evenveel vallen op langere termijn.
De wet van de grote aantallen op LOTTO toegepast wil simpelweg zeggen:
als u maar een voldoende aantal keer probeert, dan zal u een welbepaald cijfer op den duur wel één keer juist hebben.

Als u oneindig lang zou leven en steeds dezelfde combinatie speelt,
dan zal u uiteindelijk ooit wel eens de juiste combinatie aankruisen.

Geef u LOTTO formulier met uw welgekozen 'geluks' getallen dus door aan de volgende generatie enzovoort. Beschouw het als een investering in de toekomst.


De volgende meest voorkomende vraag:
'Heb ik meer kans om te winnen als ik in groep speel dan alleen?'

Het antwoord is simpel: hoe méér combinaties u speelt, hoe meer kans u hebt om te winnen. De zogenaamde multiformulieren laten u enkel toe om meer combinaties op één formulier te spelen MAAR hiervoor betaalt u ook meer én dient u de Jackpot te delen met de andere spelers uit de groep en eventueel andere spelers die de Jackpot juist hebben.

Of u nu 200 combinaties invult van zes cijfers (waarvoor u 200 euro zou betalen) of u kiest voor een multi formulier van 200 euro. De kans is (ongeveer) EXACT hetzelfde. Financieel hebt u een voordeel door het spelen met groepsformulieren: u speelt een groter aantal combinaties maar deelt het risico met meerdere spelers (en dus ook winst of verlies).


De laatste vraag:
'Heb ik de LOTTO gewonnen?'

Mijn beste resultaat tot nu toe is vijf juiste cijfers. Voor de zes juiste cijfers zal ik (net als u) vooral véél geluk nodig hebben.

Vond u dit artikel leerzaam? Klik dan even op de 'like' knop van Facebook onder dit artikel. Dat geeft mij een steuntje in de rug bij het schrijven van artikels.

Klik hier voor deel 2 van dit artikel.