dinsdag, maart 24, 2009

Vragen van lezers

"Waarom tegen de Fortis-deal?"

Stel de juiste vraag:

Waarom zou een rechter van CD&V-strekking een arrest weigeren te ondertekenen,
wat in het verlengde moest liggen van een politieke beslissing?

Antwoord:

Omdat ze weigerde (nog langer) de rol te spelen die haar toebedeeld was: niet te ondertekenen, waarvan ze de inhoud zelfs niet (volledig) kende, zelfs niet onder druk van twee collega-rechters.

Catch 22.

De situatie aan het licht brengen, desnoods via haar man die een zeer uitgebreid politiek netwerk heeft, zou worden geïnterpreteerd als een schending van het beroepsgeheim
(met tuchtprocedure).

De situatie niet aan het licht brengen, door blindelings te ondertekenen wat haar werd voorgeschoteld zou een zware deontologische fout zijn.

De rechter in kwestie IS "the whistleblower".