maandag, januari 09, 2012

Held van het jaar 2011 - Slavoj Zizek

Om de traditie in ere te houden, hebben wij volstrekt ondemocratisch beslist wie gaat lopen met de 'held van het jaar'-onderscheiding. De toekenning gebeurde anoniem en unaniem.

Noch geld, noch een trofee zullen de winnaar deels worden, enkel een zeer diepe en welgemeende buiging van de medewerkers aan dit weblog.

De prijs 'held van het jaar' 2011 wordt toegekend aan de filosoof Slavoj Zizek (bijgenaamd: 'The Elvis of Cultural Theory').

De motivatie voor de prijstoekenning is Slavoj Zizek's toewijding om de filosofie vanonder het stof op te delven en vaak letterlijk terug in de schijnwerpers te plaatsen, in het hier en nu en op populaire cultuur en ideologie.

Weet u niet waar te beginnen met Slavoj Zizek's oeuvre, start dan met 'Living in The End Times', Verso Books (2011). Zizek maakt brandhout van de neoliberale tendensen die logischerwijze tot niets anders dan een catastrofe op monetaire, ecologische en humanitaire globale schaal zullen leiden.

Voor zijn intra-disciplinaire analyse, briljante visie en simpelweg om één van de meest doorwrochte, kritische en consequente denkers van dit millenium te zijn is het ons een eer de John Solitude-prijs aan Slavoj Zizek te overhandigen.