dinsdag, maart 04, 2008

Tien tips om niet bedreigend over te komen op uw medemens

"I went to the woods because I wished to live deliberately,
to front only the essential facts of life,
and see if I could not learn what it had to teach,
and not, when I came to die,
to discover that I had not lived.

I did not wish to live what was not life,
living is so dear.

Nor did I wish to practice resignation,
unless it was quite necessary.

I wanted to live deep and suck out all the marrow of life,
to live so sturdily and Spartan-like as to put to root,
all that was not life.

To cut a broad swath and shave close,
to drive life into a corner,
and reduce it to it's lowest terms,
and, if it proved to be mean,
why then to get the whole and genuine meanness of it,
and publish it's meanness to the world.

Or if it were sublime,
to know it by experience,
and to be able to give a true account of it,
in my next excursion."

Henry David ThoreauTIEN TIPS OM NIET BEDREIGEND OVER TE KOMEN OP UW MEDEMENS

 1. Gedraagt u tijdens een gesprek steeds wat idioter dan uw gesprekspartner.
  Het siert het ego van uw gesprekspartner, hem of haar in de waan te laten,
  dat hij of zij net iets meer gefundeerde uitspraken over de realiteit kan doen dan uzelf.
 2. Een overgrote meerderheid van de mensen,
  houdt meer van praten dan van luisteren.
  Over zichzelf, hun ideeën, hun visie, die volledig door hun hoogst uniek referentiekader is gekleurd, hoe objectief men het ook wil voorstellen. Vanuit die hoogst individuele visie zal men onophoudelijk pogen uitspraken te formuleren, die voor algemeen geldend worden voorgesteld.

  Door deze mensen aandacht te schenken en hun een luisterend oor te bieden,
  voelen mensen zich interessant, krijgt hun verhaal de betekenis van wetenswaardig,
  wordt hun identiteit bevestigd in de authenticiteit, van hun beleving, ervaring, miserie en besognes. Meer nog: u gaat als niet bedreigend door.
 3. Stel zeker in hiërarchisch bepaalde relaties,
  géén standpunten in vraag die van een hoger echelon komen.

  Wie vaak een leven lang shit over zich heen kreeg,
  zich nederig gedroeg of op tijd en stond aan de juiste touwtjes trok,
  om een stok in de duiventil, te bemachtigen,te bestendigen of verzilveren,
  wil op zijn beurt gerespecteerd worden in haar of zijn autoriteit.
 4. Neem geen standpunten in over thema’s waar een "politieke correctheid" over bestaat. De tijdsgeest én geschiedenis leren dat deze politieke correctheid zeer relatief is en vaak andere belangen dient dan voorgewend. De essentie ervan in vraag te stellen, in plaats van ze gedwee op te volgen, is uw eerste klas ticket om als een zonderling (en dus bedreigend) door te gaan.
 5. In elke menselijke communicatie zijn er ongeschreven omgangsvormen en een meer of minder directe vorm van taalgebruik.
  Wie zichzelf bewust is van deze realiteit en erin slaagt als een kameleon te veranderen aan zijn omgeving en gesprekspartner, komt minder bedreigend over en creëert minder afstand dan bvb. de volksmens die in zijn platste dialect van wal steekt voor een auditorium vol hoger-geschoolden. De kloof tussen die laatste twee kon overigens in de meeste gevallen niet groter zijn.
 6. Neem in een gesprek zeker geen standpunten over thema’s die gevoelig liggen in de samenleving. Koppels gaan niet vreemd, enkel anderen nemen drugs, gokken of laten op tijd en stond vreemd of afwijkend gedrag zien, maar u niet. U bent perfect normaal.
 7. Niets is zo dominant als kuddegeest.
  Mensen voelen zich net als wolven veiliger in roedels. Tegelijk is er voor de ware kuddemens niets zo interessant en afstraffend als roddels over diegene die afwijkt van de norm: het bevestigd de anderen in hun volharde pogingen om ‘normaal’ te zijn en zich te confirmeren aan de kudde. Gedraag u dus zeker niet ‘abnormaal’, want dat is dan weer bedreigend voor hen die net hun best doen en zoveel energie erin stoppen om zoveel mogelijk de kleur over te nemen van hun omgeving.
 8. Neem de kleur over van wie dan ook regeert.
  Alle objectief gemeten competenties, kwalificaties en examens ten spijt: niets is zo efficiënt voor uw carrière dan de standpunten over te nemen van wie dan ook de macht draagt. Bij elke wijziging van de macht, volgt een stoelendans. Van niets hoeft u overigens meer schrik te hebben dan van de volstrekt normale mens die geen enkel persoonlijk standpunt inneemt.
 9. Richt uw leven in volgens de gangbare waarden en normen,
  hoe absurd die in uw beleving ook mogen lijken.
  Of u gaat door voor een zonderling, een sukkelaar of (nog maar eens) een bedreigend individu, gezien u anderen eraan laat herinneren dat er ook nog andere manieren om te leven zijn.
  Vooral wie volgens de gangware waarden en normen ‘mislukt’ daarin mag zich aan hoongelach van de andere kuddebroeders en - zusters verwachten.
 10. Niets staat of bestaat an sich.
  Wie uitspraken doet over hoe anderen worden verondersteld te denken, zich te voelen of hoe zich te gedragen, geconfronteerd met hun unieke beleving van het bestaan, doet dit steeds vanuit een welbepaalde context waaraan er belangen verbonden zijn en vanuit die belangen controle willen uitoefenen over datzelfde individu.

  Als u dat individu bent waaraan zulke goede rade ten beste valt,
  hebt u in wezen twee keuzes:

  Keuze nummer 1:
  Schik u méér dan niet naar de voorgeschreven raad en gedraag u normaal.
  U hebt gewonnen: de prijs van de niet bedreigende medemens.

  Keuze nummer 2:
  Durf uw leven te leven.
  Verwacht u niet aan bloemen, noch aan kransen, noch aan bevestiging.
  Verzet u hardnekkig tegen elke vorm van positieve conditionering.
  Verwacht u aan conflicten en verwoede vaak verdoken pogingen,
  om uw integriteit, uw keuzes en uw beleving van het leven onderuit te halen,
  in omzwachtelde eufemistische bewoordingen of banvloeken.

  But hey… u zult een mens zijn.