woensdag, april 22, 2009

In de aanloop naar de verkiezingen

"Armoede en de zwakkeren in onze maatschappij zijn al twintig jaar geen prioriteit. Af en toe is er een kleine verhoging van sociale minima, maar dat valt in het niets bij de cadeaus die de rijken hebben gekregen."

"Ik spaar mijn partij niet. De SP.A. moet dringend een bocht maken en terugkeren naar haar corebusiness. We moeten ons niet afkeren van de middenklasse maar dienen toch de prioriteit bij de zwakkeren te leggen."

"Uit onderzoek van professor Jan Vranken van de universiteit Antwerpen is gebleken dat twee derde van onze armen niet activeerbaar is. Dat gaat om bejaarden, zieken of mensen met psychologische problemen."

- Jan Béghin - Brussels SP-A Parlementslid in "De schande van een rijk land"

Het konden uitspraken zijn van een extreem-linkse partij.
Het konden uitspraken zijn van zij die als dissidenten werden beschouwd.
Het konden uitspraken zijn van zij die het laatste decennia grote vraagtekens plaatsten bij de SP.A


Het konden uitspraken zijn van zij die hun gezond verstand,
stevig gefixeerd en verankerd in de werkelijkheid én tegen de stroom in blijven behouden.


Want een samenleving die in decadentie, escapisme en ontkenning vervalt,
is finaal zelfdestructief en op de rand van de waanzin.


Ik geloof dat zij die vooral na- of goedpraten,
geen experimenten in de sociale psychologie kennen.


Ik geloof dat zij die zich confirmeren,
omdat ze verlangen naar macht,
geen waardige machtshebbers zijn.


Ik geloof dat zij die enkel zeggen,
wat mensen willen horen,
geen waardige machtshebbers zijn.


Ik geloof in de kracht van dissidenten,
omdat ze durven zeggen dat de keizer geen kleren draagt.

Ik geloof in de kracht van jongeren om hun creativiteit,
verbeeldingskracht, hun onderzoekend vermogen,

hun opstandig- en weerbarstigheid.

Ik geloof in de kracht van jonge politici.
En ik geloof niet dat politici vooral ouder maar vooral jonger moeten worden.

Ik geloof dat zij die de jongeren niet begrijpen, geen plaats hebben,
noch als opvoeders, noch in de politiek, noch in het onderwijs.

Ik geloof niet in het principe van de vervuiler betaald.

Ik geloof omdat ik schrijf,
wat lezers herkennen, boeit, ontroert, nieuwsgierig maakt,
tegen de borst stuit of ontzet,
dat dit weblog,
méér dan 16.000 'hits' sinds zijn ontstaan kent.


Ik geloof in de intimici die mij omringen en informeren,
omdat ze uit alle lagen van de samenleving komen.

En ik geloof, nee, ik weet,
dat er véél Lone Rangers zijn.

We zijn met velen en we willen verandering.

YIHAA