maandag, februari 16, 2009

Vragen van lezers

"Any intelligent fool can make things bigger, more complex, and more violent.
It takes a touch of genius -- and a lot of courage -- to move in the opposite direction."

- Albert Einstein
___
“According to Rosenthal (1986), it is the risk of getting hurt and losing everything that is exciting for them (i.e., "living on the edge"), which he described as omnipotent provocation (Rosenthal, 1986). Such omnipotent provocation is akin to a deliberate flirting with fate (and danger)
to prove one is in control.”

– M.D. Griffiths
___

"Reason only satisfies man's rational requirements,
desire on the other hand accompanies everything,
DESIRE IS LIFE."

Uit “Notes from the underground” - Fiodor Dostojewski

---


“Waarom wordt er hier geschreven?”

- uit woede, uit weerzin, uit zelfironie, uit desillusie,
- uit een gevoel van alles-wat-niet-echt-is-moet-tegen-de-vlakte,
- uit dissectie, uit ontmaskering,
- uit kanalisatie en sublimatie,
- uit voelen van, te veel voelen, uit geven om,
- uit verlies, uit verbondenheid
- uit kwetsbaarheid, uit moed,
- uit communicatie, uit verlangen,
- OMDAT VERLANGEN LEVEN ISBent u gek omdat u “anders”, "raar" of "vreemd" bent?
NEE, het is een teken van moed.

Bent u dom als u de actualiteit niet meer volgt,
omdat uw maag erbij omdraait en u erbij wilt kotsen uit complete weerzin?
NEE, het is een teken van hoogsensitiviteit.

Bent u intelligent omdat u véél boeken las?
NEE, wie pocht met véél boeken te hebben gelezen refereert vaak. Het is vaak ook een teken geen eigen identiteit, noch visie te hebben ontwikkeld. Op cocktailfeestjes en recepties is het vnl. een teken van 'kijk hoe gedistingueerd en ontwikkeld' ik ben.

Bent u een kunstenaar als u een machine fabriceert, die stront maakt en dat in zakjes verkoopt?
JA (ik zou het zelfs geniaal, hoewel wat goedkoop noemen maar het feit dat nét zoiets succes had,
is de ultieme ironie)

Bent u een compleet losgeslagen en onhandelbare jongere als u ontsnapping zoekt in drugs, weerzinwekkende stunts en schier onverklaarbaar gedrag voor alles–wat–uw–incompetente-opvoeders-en-pedagogen-u-aandeden. NEE

Was het aantal zelfdodingen en complete zelfontsporing onder jongeren,
in sommige gevallen het ultieme protest?
JA

Bent u moedig als u de dingen en de fenomenen in vraag durft stellen?
JA

Bent u nog moediger als u durft zeggen: hier, dit is wat ik voel, op uw meest kwetsbare, dit is wie ik ben? JA

Zult u massa's weerstand krijgen als u de vrijheid van meningsuiting en informatie,
het verbod op censuur en het neerhalen van heilige huisjes tegen alles in blijft verdedigen?
JA


“Waarom de symboliek van de ridders van de ronde tafel?”

De symboliek van de ronde tafel verwijst in de context van dit weblog naar “gelijkheid”,
ongeacht de sociale klasse, huidskleur, politieke overtuiging, geslacht of bezittingen van de aanzittenden.


Het gebruik van de symboliek van "de ridders van de ronde tafel”
is ironisch, I presume?


JA: historisch waren ridderorden steeds in dienst van de heersende klasse (de adel),
de mogelijkheid aan te zitten was gebaseerd op ongelijkheid of een vazal zijn in dienst van de heersende klasse. De mythische erecode die “de ridders van Koning Arthur” hanteerden was,
hoewel romantisch, een compleet absurd beginsel in sterk contrast met hun missie: de kruistochten.

Het symbool van dit weblog “The Lone Ranger” (een cowboy, voorgesteld als held) is een scherts. Cowboys waren vooral sterk in indianen afslachten (niet meteen een beeld wat geassocieerd wordt met heldendom). Het is zelfironie. Lees "The Hero With A Thousand Faces" van Campbell. Verhalen die het meest appeleren aan mensen hebben diep hun wortels in mythologie.


"Wie zijn de bijdragers?"

Zijn twee inspirators postbodes die zweren bij Bukowski? JA.

Scoorde een bijdrager van dit weblog bijna het maximum in toegepaste psychologie met achteraf de melding van de Hogeschool docent in kwestie (Eric Vanrentergem) dat het maximum geven
‘simply not done’ was: JA

Noemde diezelfde docent de hoofdbijdrager van dit weblog hem
“zijn beste student in de geschiedenis van het departement SOAG”: JA

Is een andere inspirator van dit forum letterlijk een professionele pokerspeler (een zgn. ‘grinder’)
die simultaan tegen 49 tegenstanders tegelijk poker kan spelen en daar een relatief lucratieve bezigheid van maakt: JA

Is een andere inspirator van dit forum een autodidact in de ICT, die computers kan de- en remonteren in een handomdraai zonder dat hij daar ooit-wat-dan-ook-van-formele-opleiding-voor-volgde: JA

Is nog een andere inspirator een Belgisch diplomaat die zich uit de kansarmoede worstelde,
maar zich nu ontworteld en vervreemd voelt, omringd door grote luxe en een trofee-vrouw? JA

Is nog een andere inspirator een voorheen mishandelde jongere die nu leraar moraalwetenschappen werd en op een fantastische manier jongeren weet te betrekken op wat hij doet:
JA (hij boeide ooit zijn studenten met de "theorie van de mutten": als u niet weet wat dat betekent dan hebt u simpelweg géén voeling met hedendaagse jongerencultuur en dan kunt u ook geen pedagoog zijn)

Is nog een andere inspirator die hén allen omspant en hen de groeten doet: JA

Bestaan de ridders van de ronde tafel echt,
zijn ze niet een werk van fictie?

Nope, ze zijn wel degelijk echt.


Waarom slaat “The Who” hun instrumenten stuk na elke sessie?
Het was een (artistieke) expressie dat ze faalden uit te drukken wat ze voelden.
Dat is waarom 2 Many DJ's hun laatste plaat wegkeilen.


Zijn we allen gevoelige, fragiele en sensitieve mensen?
Zijn we zoekend en tastend?

Geloven wij dat ons gezamenlijk motto:
"to explore strange new worlds and civilisations is?"

Het is wat de bijdragers van dit weblog verenigt.
Het is verdomme hun ultieme gemene deler.

JA.