zondag, maart 07, 2010

Crude Oil Is UP... (gebruik een trailing stop-loss)

Reactie van een lezer: "EDITEN HE" Bij deze:

Waarom een trailing stop-loss?


De prijs per vat is oa gerelateerd aan:
 • de waarde van de $ (fait attention: als u euro's wisselt naar dollars en de dollar zakt,
  dan komt u er bij het omwisselen bekaaid van af, zelfs al stijgt de olieprijs)
 • het 'geloof' (lees: dit is speculatie) in een economie die uit de recessie komt...
  (de 'gelovigen' zijn momenteel dominant op de sceptici; in tegenstelling tot de klassieke economisten
  die fundamentele analyse verdedigen, verdedigen wij de stelling dat de waarde van een goed gebaseerd is op irrationele tendensen -die op zich wél rationeel kunnen worden verklaard nl.
  via massapsychologie)
 • het epische gevecht tussen in beurstermen 'The Bulls' (de stieren) and 'The Bears' (de beren)
 • de snelheid waarmee de opkomende markten kunnen overschakelen op alternatieve energie,
  zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen...
 • de mislukking van Kopenhagen
 • de oliereserves (momenteel zijn er nog voldoende reserves maar het wordt steeds kostelijker
  om nieuwe bronnen te exploiteren; ga maar eens gaten boren in Alaska)
 • de toenemende druk van de milieugroeperingen

Met andere woorden:

de variabelen zijn heel complex.Waarom een trailing stop-loss?


Omdat de variabelen heel onstabiel zijn maar momenteel doorwegen naar de versie:
'de economie herpakt zich'
(of met andere woorden: de olieprijs STIJGT).

Maar onze man zegt: 'we're in for a double dipper'

Dat wil zeggen: de koersen veren hoog op om dan een snelle terugval te kennen
(dit is het meest rationele scenario; de ondernemingen maken in eerste instantie hogere winsten door kostenbesparingen -voornamelijk op loonkosten in het westen- maar worden dan geconfronteerd met een daling van de verkoop). Beurskoersen lopen ook steeds voor op de actualiteit (we zitten dus nu bijna op de piek van de 'double dipper').

Een 'trailing stop-loss' vermijdt dus wanneer de koers valt, dat u de ganse rit (terug) naar beneden meemaakt. Met andere woorden: vastklikken van de winst.

Dat was trouwens het fundamentele verschil tussen de 'gelovigen' in hun bank-adviseurs én zij die hun eigen research doen.

Of met nog andere woorden:
als u toch wilt gokken, limiteer dan uw risico en 'stick to it' ... miljaarde voor de 1000'ste keer.


Trailing stop-loss op olie.
Dat is het onafhankelijk koop-advies van onze man...

gebaseerd op:


> 'geloof' in een aantrekkende economie
(wat volgens onze man enkel het geval is voor de Aziatische en Indische groeimarkten)
> toenemende schaarste
> de perceptie van olie als waardevol


Binnenkort op dit weblog:

Onze onafhankelijke man voorspelt,
één jaar later nemen we de balans op.